Filozofia Nauki




Filozofia Nauki
Jedyne polskie czasopismo znajdujące się na tzw. liście filadelfijskiej!
Kwartalnik redagowany przez zespół pracowników naukowych
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Redaktorzy: Jacek Jadacki (do nr 1/2001), Mieszko Tałasiewicz (od nr 2/2001)
Sekretarz redakcji: Joanna Gęgotek
Ceny numerów archiwalnych aktualizowane są na bieżąco
ISSN 1230-6894 [streszczenia w jęz. angielskim, B5, średnio ok. 640 s. rocznie]

==============================================
Kup teraz najnowszy numer w naszym sklepie!
==============================================

Możemy realizować zamówienia na jeszcze starsze numery archiwalne!

nr 1 (33) 2001 (IX)
---------------------------
 
nr 2 (34) 2001 (IX)
---------------------------
 
nr 3 (35) 2001 (IX)
---------------------------
 
nr 4 (36) 2001 (IX)
---------------------------
 
nr 1 (37) 2002 (X)
---------------------------
 
nr 2 (38) 2002 (X)
---------------------------

nr 3-4 (39-40) 2002 (X)
--------------------------- 

nr 1 (41) 2003 (XI)
w postaci oddzielnej broszury
dołączona jest bibliografia
zawartości wszystkich wydanych numerów!!!
---------------------------

nr 2 (42) 2003 (XI)
Zawiera m.in. materiały
III Zielonogórskiego
Sympozjum Filozoficznego.
---------------------------

nr 3-4 (43-44) 2003 (XI)
---------------------------

nr 1 (45) 2004 (XII)
---------------------------

nr 2 (46) 2004 (XII)
---------------------------

nr 3-4 (47-48) 2004 (XII)
---------------------------

nr 1 (49) 2005 (XIII)
---------------------------

nr 2 (50) 2005 (XIII)
--------------------------- 

nr 3 (51) 2005 (XIII)
---------------------------

nr 4 (52) 2005 (XIII)
---------------------------

nr 1 (53) 2006 (XIV)
---------------------------

nr 2 (54) 2006 (XIV)
--------------------------- 

nr 3 (55) 2006 (XIV)
---------------------------

nr 4 (56) 2006 (XIV)
--------------------------- 

nr 1 (57) 2007 (XV)
---------------------------

nr 2 (58) 2007 (XV)
---------------------------
 
nr 3 (59) 2007 (XV)
---------------------------

nr 4 (60) 2007 (XV)
---------------------------

nr 1 (61) 2008 (XVI)
---------------------------

nr 2 (62) 2008 (XVI)
---------------------------

nr 3-4 (63-64) 2008 (XVI)
---------------------------

nr 1 (65) 2009 (XVII) — nowy projekt okładki!
--------------------------- 

nr 2 (66) 2009 (XVII)
--------------------------- 

nr 3 (67) 2009 (XVII)
--------------------------- 

nr 4 (68) 2009 (XVII)
---------------------------

nr 1 (69) 2010 (XVIII)
---------------------------

nr 2 (70) 2010 (XVIII)
---------------------------

nr 3 (71) 2010 (XVIII)
---------------------------

nr 4 (72) 2010 (XVIII)
---------------------------

nr 1 (73) 2011 (XIX)  
---------------------------

nr 2 (74) 2011 (XIX)
---------------------------

nr 3 (75) 2011 (XIX)
---------------------------

nr 4 (76) 2011 (XIX)
---------------------------

nr 1 (77) 2012 (XX)
---------------------------

nr 2 (78) 2012 (XX)   — w druku

---------------------------

nr 3 (79) 2012 (XX)   — w przygotowaniu

---------------------------

nr 4 (79) 2012 (XX)   — w przygotowaniu
---------------------------

cena rocznika w prenumeracie na 2012 r. wynosiła 84,00 zł (opłata do 20 listopada 2011);
poza prenumeratą (także w przypadku numerów archiwalnych) cena jest zwykle wyższa o 20-30%

==============================================
Kup teraz najnowszy numer w naszym sklepie!
==============================================

Zob. też strona własna i spisy treści wszystkich numerów kwartalnika „Filozofia Nauki