==============================================
Kup teraz ten najnowszy numer w naszym sklepie!
==============================================


==========
Contents
==========


STUDIES

Janusz Tazbir, the pre–history of the Polish intelligentsia
Jerzy Jedlicki, Problems with the intelligentsia
Andrzej Nowak, Intelligentsias in the structure of the empire: the assimilative function of the central counter–elite
Maciej Janowski, Warsaw and its intelligentsia: urban space and cocial change, 1750–1831
Mikołaj Getka–Kenig, The genesis of the aristocracy in Congress Poland
Anna Brus, ...et in Arcadia ego... Polish exiles at usol in Siberia after the January 1863 uprising
Grzegorz Krzywiec, The Polish intelligentsia in the face of the ‘Jewish question’ (1905–1914)
Magdalena Micińska, The Polish intelligentsia in the years 1864–1918
Janusz Żarnowski, The Polish intelligentsia 1944–1989. Structures and social roles: problems for discussion
Stanisław Salmonowicz, Between terror and manipulation: the Polish intelligentsia in the face of Stalinism

REVIEWS

Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918 [the history of the Polish intelligentsia until 1918], ed . Jerzy Jedlicki,
vol. 1: Maciej Janowski, Narodziny inteligencji, 1750–1831 [the rise of the intelligentsia, 1750–1831],
vol. 2: Jerzy Jedlicki, Błędne koło, 1832–1864 [the vicious circle, 1832–1864],
vol. 3: Magdalena Micińska, Inteligencja na rozdrożach, 1864–1918 [the intelligentsia at the Crossroads, 1864–1918] — (Tomasz Kizwalter)

Denis Sdvižkov, Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa — (Adam Kożuchowski)

Helena Datner, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku [this and the Other Side. The Jewish
intelligentsia of Warsaw in the Second Half of the 19th Century] — (Grzegorz Krzywiec)

Tomasz Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji [Cultural Capital: the intelligentsia in Poland and in Russia] — (Jerzy Jedlicki)

Jacek Woźniakowski, Ze wspomnień szczęściarza (Memories of a Lucky Man) — (Magdalena Micińska)

Wiktoria i René Śliwowscy, Rosja — nasza miłość (Russia — Our Love) — (Aleksandra Leinwand)


SHORT NOTES

NEWS

Genesis of World War II. Historiography, New Research — New Perspectives — (Marek Kornat)

IN MEMORIAM


Bronisław Geremek 6.03.1932 — 13.07.2008 — (Halina Manikowska)
Stanisław Trawkowski 9.10.1920 — 24.11.2008 — (Stanisław Bylina)


==============================================
Kup teraz ten najnowszy numer w naszym sklepie!
==============================================