Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
pod red. Marka Kazimierza Kamińskiego i Elżbiety Znamierowskiej-Rakk
Rocznik poświęcony najnowszej historii Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bałkanów,
Państw Bałtyckich, Węgier, Czech i Słowacji. Autorzy polscy i zagraniczni.
ISSN 1230-5057, B5, średnio 300 s. rocznie, streszczenia w języku angielskim i rosyjskim

==============================================
Kup teraz najnowszy tom w naszym sklepie!
==============================================

tom XXIX (1994)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXX (1995)
nakład wyczerpany
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXI (1996)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXII (1997)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXIII (1998)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXIV (1999)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXV (2000)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXVI (2001)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXVII (2002)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXVIII (2003)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XXXIX (2004)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XL (2005)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XLI (2006)
Zob. Spis treści
Zob. Streszczenia rosyjskie
Zob. Streszczenia angielskie

----------------------------
tom XLII (2007)
Zob. Spis treści
Zob. Streszczenia

----------------------------
tom XLIII (2008)
Zob. Spis treści
Zob. Streszczenia

----------------------------
tom XLIV (2009)
Zob. Spis treści

----------------------------
tom XLV (2010)
Zob. Spis treści
 
----------------------------
tom XLVI (2011)
Zob. Spis treści
 
==============================================
Kup teraz najnowszy tom w naszym sklepie!
==============================================