Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Odrodzenie i Reformacja w Polsce [rocznik], do 2006 roku red. nauk. Janusz TAZBIR i Lech SZCZUCKI;
od 2007 roku redakcja w składzie: Adam Manikowski i Piotr Salwa oraz Danilo Facca, Adam Karpiński,
Edmund Kizik, Wojciech Kriegseisen i Piotr Wilczek.

ISSN 0029-8514, ukazuje się od 1956 roku, format B5, streszczenia w językach kongresowych

==============================================
Kup teraz najnowszy numer w naszym sklepie!
==============================================

Tom XXXVII (1993)
— nakład wyczerpany

---------------------------

Tom XXXVIII (1994)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XXXIX (1995)
W językach włoskim, angielskim, francuskim.
Numer specjalny o tematyce polsko-włoskiej
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XL (1996)
Zawiera indeksy do numerów poprzednich
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLI (1997)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLII (1998)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLIII (1999)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLIV (2000)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLV (2001)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLVI (2002)
Dedykowany Prof. Januszowi Tazbirowi (75 urodziny)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLVII (2003)
Barwna wkładka kredowa
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLVIII (2004)
Dedykowany Prof. Zbigniewowi Ogonowskiemu (80 urodziny)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom XLIX (2005)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom L (2006) — tom jubileuszowy!
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom LI (2007)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom LII (2008)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom LIII (2009)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom LIV (2010)
Zob. Spis treści

---------------------------

Tom LV (2011) — w przygotowaniu

---------------------------

Dostępna jest kompletna Bibliografia tomów I-XLIII

==============================================
Kup teraz najnowszy numer w naszym sklepie!
==============================================