logo
strona główna  o nas  sklep internetowy  gdzie kupić?  kontakt  nasi Autorzy  nasze reklamy


n a s i   A u t o r z y :
Krzysztof Dorosz - ur. 1945, członek polskiego PEN Clubu, pisarz i eseista. Blisko 20 lat pracował w Polskiej Sekcji BBC w Londynie, współpracował z emigracyjnym kwartalnikiem „Aneks”. Obecnie systematycznie publikuje m.in. na łamach czasopism „Znak”, „Więź”, „Tygodnik Powszechny”, „Jednota” i „Przegląd Polityczny”.

Ela Sidi
- ur. 1965, w 1994 roku za opowiadanie pt. „Gojka” otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim „Miłość bez granic”. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1991 roku mieszka na stałe w Izraelu, gdzie pracuje jako grafik w codziennej gazecie „Maariv”.

Jerzy Sosnowski
- ur. 1962, pisarz, publicysta, dziennikarz TVP Kultura. Opublikował m.in. książki „Śmierć czarownicy” (1993), „Apokryf Agłai” (2001),
„Wielościan” (2001), „Prąd zatokowy” (2003), „Ach” (2005), „Tak to ten” (2006) i „Czekanie cudu” (2008). Prowadzi blog internetowy pod adresem: http://www.jerzysosnowski.pl

Iwona Słabuszewska–Krauze - ur. 1976 r., absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarstwa w Irish Academy of Public Relations w Dublinie. Obecnie redaktor „Polskiego Heralda”, będącego polskojęzycznym dodatkiem do irlandzkiej gazety codziennej „Evening Herald”. Od pięciu lat mieszka w Irlandii.

Łukasz Stec - urodzony w lany poniedziałek 1982 r. w Katowicach. Z wykształcenia socjolog. Autor opowiadań, reportaży, wywiadów, recenzji i scenariuszy spotów reklamowych. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Życiu”, „Dzienniku Zachodnim”, „Kulturze”, „Pograniczach”, „Tekstualiach”. Od kilku miesięcy emigrant i redaktor naczelny polonijnego tygodnika "Życie w Irlandii".

Wojciech Bauer - ur. 1954 r. w Ełku na Mazurach. Debiutował powieścią fantasy „Wieża Życia” (1991 i 2005). Powrócił powieścią „Ayantiall” (2005) tworzącą wraz z „Wieżą Życia” dylogię „Dzieje Loinu”. Od 30 lat mieszka w Gliwicach. Żonaty, ma dorosłą córkę.

Artur Grabowski - ur. 1967 r., doktor nauk humanistycznych. Autor licznych tomów wierszy, m.in.
Z didaskaliów (1991), Pojedynek (1998), Ziemny początek (2000), Szary człowiek (2005?); tomu dramatów: Do trzech razy sztuka (1999); zbioru esejów: Klatka z widokiem (2004); rozprawy teoretycznej: Wiersz - forma i sens (1999) oraz publikacji krytycznoliterackich i przekładów. Publikuje w Res Publice Nowej, Znaku, Teatrze. Od lat pracownik naukowy Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ostatnio visiting professor na University of Illinois, Chicago. Mieszka w Krakowie.

Anna Głowa - ur. 1979 r. Doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej Wczesnochrześcijańskiej KUL. Zajmuje się średniowieczną sztuką Hiszpanii.

Adam Kamiński - ur. 1978 r. w Gdyni. Prozaik, publikował m.in. w
Twórczości, Tytule, Tyglu Kultury, Pograniczach. Stały współpracownik gdańskiego Autografu. Jest w trakcie publikacji debiutanckiej książki z opowiadaniami. Mieszka w Gdyni.

Jarosław Klejnberg - ur. 1970 r., autor
Cudu nad Wisłą, redaktor kabotyna.

Agata Kula - ur. 1979 r. Doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, publikowała m.in. w
Ha!arcie, Kursywie, Studium, Tygodniku Powszechnym. Mieszka w Krakowie.

Karol Maliszewski - ur. 1960 r., nauczyciel, absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych. Wykłada współczesną literaturę polską w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Prowadzi warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Współredaktor antologii młodej poezji dolnośląskiej
Imiona istnienia. Opublikował siedem zbiorów wierszy (ostatnie to Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach, Rok w drodze, Inwazja) i trzy książki prozatorskie - Dziennik pozorny, Próby życia, Faramucha. W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. Ostatnio wydał Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi. Mieszka w Nowej Rudzie.

Arkadiusz Morawiec - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Historyk i teoretyk literatury, krytyk. Zajmuje się historią literatury XX i XXI wieku, w szczególności obrazującej totalitaryzm, w tym obozową, w obszarze zaś teorii: genologią, paraliteraturą, zagadnieniami literackości, kwestią reprezentacji. Autor monografii
Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2000) oraz opracowania Seweryna Szmaglewska (1916-1992). Bibliografia (2007), współredaktor książek: Język - literatura - dydaktyka (2003), Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej (2005), Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce (2006). Redaktor naczelny rocznika Literaturoznawstwo. Współpracownik miesięcznika Nowe Książki.

Kuba Niklasiński - ur. 1980 r. Poeta. Wydał tom wierszy Zielona Góra (
Kolekcja Ha!art", 2001). Mieszka w Krakowie.

Dawid Skrabek - ur. 1981 r. Doktorant na Wydziale Polonistyki UJ i student wiedzy o kulturze. Autor pracy magisterskiej o poezji Adama Wiedemanna, która stała się inspiracją dla powstania książki
...Widoki są niejadalne... o twórczości Adama Wiedemanna. Zajmuje się poezją współczesną, twórczością Leopolda Buczkowskiego, dyskursem Holocaustowym oraz psychoanalitycznym zagadnieniem traumy i jej konsekwencjami dla sztuki i literatury. W najbliższym czasie jego teksty ukażą się w Kresach, Tekstach Drugich, Przeglądzie Humanistycznym, Ruchu literackim, Kronosie i książkach zbiorowych. Mieszka w Krakowie.

Marcin Wilk - ur. 1978 r. Dziennikarz, krytyk, literaturoznawca. Zajmuje się gender/queer oraz retoryką i socjologią lektury (przygotowuje rozprawę doktorską z tego zakresu). Publikował m.in. w
Czasie Kultury, Tygodniku Powszechnym, Ha!arcie, Panoptikum oraz książkach zbiorowych. Mieszka w Krakowie.

© Wydawnictwo Semper, 1991-2009