Redakcja PDF Drukuj Email


Kwartalnik Historyczny wydaje Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Najstarsze w Polsce czasopismo humanistyczne, założone we Lwowie w 1887 r. przez Xawerego Liskego. Publikuje artykuły, recenzje, polemiki, przeglądy badań i podobne materiały dotyczące historii średniowiecza, czasów nowożytnych oraz dziejów najnowszych i współczesnych, powszechnych i Polski, o ściśle naukowym charakterze (nie uwzględnia tekstów odnoszących się do historii starożytnej).

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i adiustowania nadsyłanych materiałów. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Komitetu Redakcyjnego.

Komitet Redakcyjny:
Dániel Bagi, Richard Butterwick-Pawlikowski (zastępca redaktora), Stanisław Bylina, Dorota Dukwicz, Jerzy Dygdała, Marian Dygo, Jerzy Eisler (zastępca redaktora), Jarosław Hrycak, Magdalena Hułas, Maciej Janowski (zastępca redaktora), Tomasz Jurek, Bartosz Kaliski (sekretarz), Tomasz Kizwalter, Satoshi Koyama, Wojciech Kriegseisen, Roman Michałowski (redaktor), Krzysztof Mikulski, Michael G. Müller, Borys W. Nosow, Andrzej Nowak, Edward Opaliński (zastępca redaktora), Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Philipp Ther, Jacek Wijaczka, Romuald Wojna

Redaktor językowy: Bogusława Pilch

Teksty należy składać (przesyłać) w dwóch egzemplarzach znormalizowanego wydruku (maszynopisu), ewentualnie załączając dyskietkę, na adres:

Redakcja Kwartalnika Historycznego

Rynek Starego Miasta 29/31
00–272 Warszawa

tel. (+ 22) 831 02 61,
fax (+ 22) 831 36 42
e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przy redagowaniu tekstów prosimy brać pod uwagę instrukcję redakcyjną oraz wykaz skrótów (patrz instrukcja).
 
 

Sonda

Gdzie kupujesz Kwartalnik Historyczny?
 

Kup najnowszy Kwartalnik Historyczny:Nr 4/2014